Thursday, October 28, 2010

PKSR Pendidikan Moral Tahun 4

PKSR 2 / 2009
Pendidikan Moral


Nama : _____________________________________ Kelas : _____

Bulatkan jawapan yang betul dan tepat.

1. Kita hendaklah sentiasa berpakaian …..
A baru C kotor
B comot D bersih

2. Antara berikut, yang manakah bukan cara untuk meminta maaf?
A Melafazkan kata-kata memohon maaf
B Bersalaman sambil memohon maaf
C Menghantar kad untuk memohon maaf
D Membayar wang untuk memohon maaf

3. Ucapkanlah _________ apabila rakan kita mendapat sesuatu berita buruk.
A tahniah C takziah
B selamat pagi D Malaysia boleh

4. Kita perlu minum sekurang-kurangnya ______ gelas air sehari.
A lima C tujuh
B enam D lapan

5. Mengapakah sumber alam patut dikekalkan?
A Melambangkan kejayaan
B Mendatangkan keseronokan
C Menjana kehidupan manusia dan hidupan lain
D Menjana kemiskinan rakyat

6. Apakah sumber alam yang boleh diperbaharui?
A Air C Petroleum
B Tembaga D Bijih besi

7. Kita hendaklah ________ pendapat rakan kita.
A memuji-muji C menentang
B menghina D menghormati

8. Apakah sikap yang dapat membantu mengukuhkan nilai persahabatan dalam pergaulan?
A Menghormati rakan-rakan ketika guru di dalam kelas sahaja
B Menghina rakan-rakan apabila tiba masanya
C Menganiayai rakan apabila berkesempatan
D Hormat-menghormati antara satu sama lain

9. Mengapakah terdapat batasan apabila bergaul antara lelaki dan perempuan?
A Untuk bermusuh-musuhan
B Kerana murid lelaki nakal
C Kerana murid perempuan suka menangis
D Untuk membentuk tingkah laku yang mulia

10. Perbutan atau tingkah laku yang biadap atau tidak sopan patut
A dipuji
B dihormati
C diberi tabik hormat
D dihentikan dan diubah

Untuk soalan 11 hingga solan 20, bulatkan jawapan yang betul.

Encik Jinggel dan Encik Izat hidup __(11)__ di Taman Jaya. Anak- anak mereka __(12)__ baik. Anak-anak mereka __(13) __ di Sekolah Kebangsaan Kuala Baram. Mereka sering __(14) __ sekiranya mempunyai masalah semasa mengulangkaji pelajaran. Anak-anak mereka juga sering __(15)__ bersama-sama di taman permainan berdekatan. Encik Jinggel dan Encik Izat sangat __ (16) __ melihat persahabatan yang __(17)__ anak-anak mereka itu.
Hubungan keluarga Encik Jinggel dan Encik Izat __ (18) __ erat. Mereka hidup dengan __ (19) __ dan saling membantu sekiranya berlaku sebarang masalah, bak kata pepatah __ (20) __ membawa berkat.

11. A berjauhan C bermusuhan
B berjiran D bergandingan

12. A berkawan C berjiran
B bermusuhan D bergaduh

13. A belajar C bersukaria
B bermain D berkebun

14. A tolong-menolong C bercerai-berai
B bergotong-royong D tiru-meniru

15. A bergaduh C bersukaria
B bermain D berkebun

16. A gembira C mengantuk
B letih D sakit hati

17. A busuk C kusut
B erat D manja

18. A terjalin C termakan
B terbelit D ternakan

19. A harmoni C senyap
B pecah-belah D bising

20. A perpaduan C sepakat
B bersatu D pakatan

Untuk soalan 21 hingga soalan 30, tuliskan sama ada pernyataan di bawah ‘BETUL’ atau ‘SALAH’.


21. Kita perlu melakukan sesuatu kerja secara sambil lewa………………...

22. Sebagai anak yang baik, kita perlu menjaga maruah keluarga...............

23. Kejayaan pasti dicapai jika kita rajin berusaha……………………………..


24. Perasaan cinta akan Negara boleh ditunjukkan melalui semangat
patriotik……………………………………………………………………………...

25. Kita digalakkan menconteng dinding tandas sekolah supaya
kelihatan cantik. …………………………………………………………………...

26 Beckham memberitahu dan meminta izin ibunya sebelum pergi
bermain……………………………………………………………………………..

27. Malaysia masih mengamalkan sistem pemerintahan raja
berperlembagaan………………………………………………………………..


28. Lau Tong Huat tidak malu mengakui akan kesilapan sendiri……………..

29. Yang di-Pertuan Agong dilantik secara bergilir-gilir dari kalangan
sultan atau raja. ………………………………………………………………


30. Jinggel berpura-pura sakit agar dapat pulang awal dari sekolah.


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Nenek datuk menggosok mementingkan tolak-ansur31. Tidur tanpa ________________ gigi ialah amalan yang tidak baik.
32. Ibu kepada emak ialah _________________ .
33. Ayah kepada bapa kita ialah __________________.
34. Sikap __________________ diri sendiri tidak akan mendatangkan faedah.
35. Sikap _________________ antara adik-beradik dapat menjamin keharmonian hidup sekeluarga.


Lengkapkan prinsip-prinsip Rukun Negara di bawah:

Kesopanan Kedaulatan Keluhuran Kesetiaan Kepercayaan


36. __________________ kepada Tuhan.
37. __________________ kepada Raja dan Negara.
38. __________________ Perlembagaan.
39. __________________ Undang-undang.
40. __________________ dan kesusilaan .
Selamat Menjawab

6 comments: